2023 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2022 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2021 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2019 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2018 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2017 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2016 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2015 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2014 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2013 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2012 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2011 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2010 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2009 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2008 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2007 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable

2006 North Dakota State Championship

Tournament Crosstable